Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 3 de 3 entrades disponibles

 • del 11 de gener de 2018 al 01 de febrer de 2018

  Torres Quevedo 2017

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y las JEIs, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos

  Objetivo: la concesión de ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación

 • Previsió convocatòria segon semestre 2011

  Projectes Innovadors

  SOC

  Dirigit a: Persones jurídiques, públiques o privades, que duguin a terme actuacions per a la millora de la qualitat d’ocupació a Catalunya

  Mitjançant el programa de projectes innovadors es pretén donar suport a accions innovadores que responguin als reptes que planteja la situació econòmica actual, en especial la creació i manteniment de llocs de treball i la millora de la competitivitat: afavorir canvis de processos, d’estructures i valors organitzatius entre les institucions i millorar la competitivitat de treballadors/es i empreses, donant un valor diferencial al coneixement i a les idees.

  Aquest ajut preveu focalitzar recursos en aquells projectes que tinguin un fort impacte territorial i/o sectorial. Projectes innovadors i transversals on els valors més importants siguin la cooperació, la creativitat, el lideratge i la qualitat, i que comptin amb la participació del màxim d’agents implicats.

 • Previsió convocatòria segon semestre 2011

  Actuacions de dinamització econòmica dins del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Persones físiques o jurídiques. Àrea d’infraestructura: ens locals, institucions sense ànim de lucre i AAEE; i per l’àrea d’indústria: empreses i AAEE privades i públiques que desenvolupin una activitat productiva de caràcter industrial.

  El Pla d’iniciatives de dinamització comarcal 2008-2010 vol estimular l’activitat econòmica i empresarial d’aquestes localitats mitjançant el suport del teixit productiu i la producció local, avançar el calendari per a la millora d’algunes de les infraestructures programades i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.

  L'àmbit geogràfic d'actuació del Pla és: Anoia, Pallars Jussà, Ripollès, Terra Alta, i ara ampliat a Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre; i el temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts va des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2010.

  Les línies d'actiació que es subvencionen són les següents:

  • Àrea d’infraestructura: Infraestructura bàsica i/o de serveis
  • Àrea d’indústria: iniciatives empresarials que generin ocupació i que actuïn com a força motriu del desenvolupament empresarial dins de les comarques.