Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 173 entrades disponibles

 • del 14 d'octubre de 2017 al 13 de novembre de 2017

  Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l’empresa

  ACC1Ó

  Dirigit a: Entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya

  Els projectes han de presentar actuacions com ara:


  • Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
  • La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.
  • Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.
  • Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.
  • Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.

 • del 17 de juliol de 2017 al 20 de setembre de 2017

  Neotec 2017

  CDTI

  Dirigit a: Pequeñas empresas innovadoras de menos de 3 años de existencia.

  Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.

  • Las ayudas consistirán en subvenciones.
  • Intensidad de la financiación: hasta el 70 % del presupuesto
  • Importe máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario.
  • Presupuesto financiable mínimo: 175.000 euros.. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.

 • del 14 de juliol de 2017 al 14 de setembre de 2017

  TECNIOspring PLUS - 2017

  ACC1Ó

  Dirigit a: Companies based in Catalonia with at least 5 employees or, TECNIOs centers

  Post-doctoral fellowship programme that provides financial support to individual mobility proposals presented by experienced researchers in liaison with a company based in Catalonia with at least 5 employees or a TECNIO center.
  Experienced researchers applying to this action need to develop a research project with focus on technology transfer for the total duration of the fellowship that will enable them to progress in the development of their careers.

  TECNIOspring PLUS programme offers two different fellowships:
  • Outgoing + return: for researchers of any nationality, willing to join a research or technology centre or R&D department of a private company located outside Spain for one year. This scheme includes a return phase of one more year to a Catalan company or a TECNIO entity.
  • Incoming: for researchers of any nationality willing to join a Catalan company or a TECNIO entity for two years

 • del 02 de maig de 2017 al 07 de setembre de 2017

  LIFE+ 2017

  Unió Europea

  Dirigit a:

  LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU 

  Co-financing rates under this call: co-financing rate is 60%, except in cases where a project focuses on concrete conservation actions for priority species or habitat, where cofinancing can, under certain conditions, increase to 75%.

  Typical EU contribution per project: 1 to 2 million

  Geographical scale: Shall be implemented on a local, regional, multiregional, national or transnational scale.

  Project period (average): 1 to 5 years

 • del 23 de juny de 2017 al 06 de juliol de 2017

  Europa Redes y Gestores 2017

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Organismos públicos y privados, sin fin de lucro, con actividad investigadora como actividad principal según sus estatutos.

  Ayudas destinadas a dotar a organismos de investigación públicos y privados de la estructura y los conocimientos necesarios para la adecuada preparación y gestión de los proyectos europeos, con el fin de que los organismos de investigación mejoren sus posibilidades de obtener financiación comunitaria en Horizonte 2020, durante el periodo 2017-2018 de vigencia del mismo.

  Subvención máxima Europa Redes y Gestores: 250.000 €

  Período de ejecución: del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018